Subscribe & Follow:
АГОРА- January 5, 2021

Искра Гешоска : : Дали е секогаш моќта во прашање? (што значи „да се биде заедно“ и „да се биде наспрема“) : :

„Не смеете да ме следите. Мора да ме пресоздадете.“ Паоло Фрер „You don’t have to follow me. You have to re-invent me “ Paolo Freire Се…