Subscribe & Follow:

Category :

A Featured Slider 2

КРИК 06- September 21, 2021

КРИК 06 : : Јазол – привремено постоење, анксиозност и загубена иднина : :

: : Јазол – привремено постоење, анксиозност и загубена иднина : : Шестото издание на КРИК – фестивал за критичка култура навлегува во втората пандемиска година.…

A Featured Slider 2 A Featured Slider 2 A Featured Slider 2 ПУНКТУМ- February 17, 2021

Трчање во место

Преводот на македонски јазик на книгата „Трчање во место“ во авторство на Рената Салецл е дел од нашата нова едиција „Пунктум“. По потекло од Словенија, Рената…

ПУНКТУМ- January 13, 2021

Овој живот секуларна вера и духовна слобода

Петгодишнината на КРИК – фестивал за критичка култура, која се одвива во доба на пандемија, ние пркосно ја крунисуваме со издавањето на книгата „Овој живот –…