Subscribe & Follow:

Category :

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ- January 25, 2021

Школа за критичко мислење и дебатирање

Временска рамка на проектот: 2007 – 2008 година Проектот има за цел да создаде услови за мултикултурен дијалог, аргументирана дискусија и критичка дебата за контроверзните прашања…