„Како да се чита „Капитал“ на Маркс? Вредност и фетишизам“ предавање на Михаел Хајнрих

После дводневниот интензивен семинар кој се одвива на 21 и 22 септември, Михаел Хајнрих, на 23.09....

После дводневниот интензивен семинар кој се одвива на 21 и 22 септември, Михаел Хајнрих, на 23.09. 2021 година, со почеток во 20:00 часот, во МСУ, тој ќе одржи јавно предавање во рамки на КРИК 06, насловено : : Како да се чита „Капитал“ на Маркс? Вредност и фетишизам : :

Капиталот на Маркс е најфундаменталната анализа на капиталистичкиот начин на производство. Ние, секако, треба да го читаме и препрочитуваме Марксовиот „Капитал“, и покрај тоа што станува збор за тешка задача, особено кога се во прашање првите неколку поглавја, кои се клучни за разбирањето на целокупното негово творештво.

Во своето предавање и низ разговорот Михаел Хајнрих ќе се обиде на само да ги разоткрие односите помеѓу некои основни категории, но ќе се посвети на разоткривањето на тоа што значи „читање“, воопшто, и кои ќор -сокаци на читањето треба да ги избегнуваме. Предавањето е базирано неговата книга „Како да се чита „Капитал“ на Маркс?“ Преводот на англиски јазик само што се појави на Monthly Review Press во Њујорк.

—–
Михаел Хајнрих е еден од најреномираните специјалисти на Марксовото дело и најистакнат автор на движењето на толкување наречено neue Marx-Lektüre, или „ново читање на Маркс“. Предавал економија на Универзитетот за применети науки во Берлин и беше главен уредник на ПРОКЛА: весник за критични општествени науки. Тој во својата книга „Наука за вредноста“ длабоко пишува за критиката на Маркс за политичката економија. Неговиот вовед во трите тома на капиталот на Карл Маркс е веројатно најпопуларниот вовед во економските дела на Маркс во Германија. Михаел исто така има зададено огромна задача да ја напише историско-интелектуалната биографија на Маркс.


Споделено на: септември 11, 2021 во 1:08 pm