Слевање на маргините

Земја: Македонија / Скопје и други градови: Дебар, Гевгелија, Гостивар, Кичево, Куманово, Струга, Струмица, Тетово  Тренер-...

Школа за критичко мислење и дебатирање

Временска рамка на проектот: 2007 - 2008 година Проектот има за цел да создаде услови за...