Расшколувано знаење(o^o)

Вебсајт: http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/ Рамка на проектот: (2009 – 2012) Расшколувано знаење е проект за колективно самообразование кој...

Вебсајт: http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/

Рамка на проектот: (2009 – 2012)

Расшколувано знаење е проект за колективно самообразование кој е насочен кон современата независна културна сцена во регионот. Неговата цел е да ги истражува и да ги промовира алтернативите на хиерархискиот образовен модел во уметноста и во културата. Од методолошка гледна точка, проектот ги напушта концептите на индивидуално авторство и на стручност, а се залага за отворени колективни образовни структури во кои самоорганизираните заедници спроведуваат продукција, размена и дистрибуција на знаењето според хоризонталните организациски принципи. 

Расшколувано знаење (o^o)  се осврнува на современите независни културни сцени во регионот, истражувајќи и нудејќи алтернатива на хиерархиските модели на образование во уметноста и културата. Методолошки, проектот се оддалечува од концептите на индивидуално авторство и експертиза и се залага за отворени колективни образовни структури каде самоорганизираните заедници ја олеснуваат хоризонталната продукција, размена и дистрибуција на знаење. 

Неговите специфични цели се: 

Проектот се надоврзува на меѓународните трендови на алтернативна образовна култура, кои се појавија на крајот на 20 век во контекст на постфордистичките капиталистички општества. Иницијативи со широк опсег кои се обидуваат критички да го рефлектираат вообичаеното образование и да најдат различни алтернативи, посоодветни за новите социјални услови и зголемената важност на услужната индустрија. 

Нашиот проект е концентриран на независните културни сцени во ерата на транзиција на Балканот, каде што е потребно самоорганизирање и самообразование за актерите да дејствуваат критички и да бидат социјално релевантни и ангажирани. Неговата теоретска позадина е современа критичка теорија, а некои од главните препораки се: рефлексиите на Жак Рансиер од Ignorant Schoolmaster, тезите на Жан-Лук Нанси за соработка и припадност и радикалните мисли на Иван Илич за Deschooling Society. 

Предавачи во рамките на проектот: Марина Гржиниќ, Дмитриј Виленски, Горан Стефановски, Гералд Рауниг, Матео Пасквинели, Борис Буден, Емина Вишниќ, Теодор Челакоски, Милена Драгичевиќ Шешиќ, Томислав Медак, Жарко Трајаноски, Елизабета Шелева, Јанез Јанша.

Расшколувано знаење е партнерски проект на ТкХ (Теорија која хода) платформа за теорија и практика, од Белград (http://tkh-generator.net) и НВО Контрапункт (Културен центар Точка) од Скопје (http://kontrapunkt-mk.org), кој се реализира со финансиска поддршка од Швајцарската програма за култура за Западен Балкан (http://scp-ba.net).


Споделено на: февруари 24, 2021 во 3:27 pm