Subscribe & Follow:

Monthly Archives :

May 2024

КРИК 07- May 29, 2024

КРИК 07 : : ВО ПОСТОЈАН ОТПОР

Седмото издание на КРИК – фестивал за критичка култура, во својот фокус има широк спектар на формати низ кои ќе се обидеме да ги артикулираме темата…