Subscribe & Follow:

Monthly Archives :

June 2022

КРИК 07- June 1, 2022

КРИК 07 : : ВО ПОСТОЈАН ОТПОР : :

Седмото издание на КРИК – фестивал за критичка култура, во својот фокус има широк спектар на формати низ кои ќе се обидеме да ги артикулираме темата…