Subscribe & Follow:

Monthly Archives :

January 2021

КРИК 05- January 25, 2021

Фестивал за критичка култура (ноември)

КРИК – Фестивал за критичка култура (ноември) 17.11-01.12.2020 Online програма 17.11.2020 (вторник) 20:00 „Фетишизмот и секојдневието“ на Михаел Хајнрих *модератор: Артан Садику Апстракт: Многу често, Марксовата…

КРИК 05- January 25, 2021

Фестивал за критичка култура (јуни)

КОНЕЧНОСТА И КРШЛИВОТО ОПШТЕСТВО – СОЦИЈАЛИЗАМ, СЛОБОДА И СЕКУЛАРНОСТ Да бидете слободен не значи да бидете слободен од нормативните ограничувања, туку да бидете слободен да преговарате,…

КРИК- January 25, 2021

Воведни предавања

Воведни предавања 23.11.2016  19:30 „Stratigos Тито – карате: поетика на пречекорувањето, или „мешање на меморијата и желбата“ Предавање на Светлана Слапшак   20:15 Ана Вујановиќ во дијалог…

КРИК 01 КРИК 01- January 25, 2021

Работилници

Работилници… ​24.11.2016 “Критичкото пишување во уметноста и културата- градење на критичко социо-културно размислување во јавната сфера” Работилница предводена од Ана Вујановиќ Целта на работилницата на Ана…

КРИК КРИК КРИК КРИК КРИК 01- January 25, 2021

Поетики на радикалното издаваштво*

23.11.2016 | Читачки групи ​Организирање читачки групи за темелно читање пропратено со дискусија на избрани делови од две книги, кои го обработуваат проблемот на политичка субјективност,…

- January 25, 2021

Роберт Бош стипендија за менаџери во култура

Оваа мрежа произлезе од Програмите за стипендија за менаџери во културата, развиени од фондацијата Роберт Бош во 2002 година. Таа обединува културни менаџери и практичари од…

ПРОЕКТ- January 25, 2021

Слевање на маргините

Земја: Македонија / Скопје и други градови: Дебар, Гевгелија, Гостивар, Кичево, Куманово, Струга, Струмица, Тетово  Тренер- / Партнер за мониторинг: Иван Додовски, Фондација Институт отворено општество…

ПРОЕКТ ПРОЕКТ- January 25, 2021

Школа за критичко мислење и дебатирање

Временска рамка на проектот: 2007 – 2008 година Проектот има за цел да создаде услови за мултикултурен дијалог, аргументирана дискусија и критичка дебата за контроверзните прашања…

АГОРА- January 13, 2021

Станимир Панајотов : : Ситноколонијализам : :

Дефиниција: Ситноколонијализмот е секојдневна идеологија на замислен и, општо земено, целосно безопасен облик на владеење. Тој се одигрува во историските граници на минатото, а го применуваат…

A Featured Slider 2 ПУНКТУМ- January 13, 2021

Овој живот секуларна вера и духовна слобода

Петгодишнината на КРИК – фестивал за критичка култура, која се одвива во доба на пандемија, ние пркосно ја крунисуваме со издавањето на книгата „Овој живот –…