Subscribe & Follow:
ПРОЕКТ- јануари 25, 2021

Слевање на маргините

Земја: Македонија / Скопје и други градови: Дебар, Гевгелија, Гостивар, Кичево, Куманово, Струга, Струмица, Тетово  Тренер- / Партнер за мониторинг: Иван Додовски, Фондација Институт отворено општество…

ПРОЕКТ- јануари 25, 2021

Школа за критичко мислење и дебатирање

Временска рамка на проектот: 2007 – 2008 година Проектот има за цел да создаде услови за мултикултурен дијалог, аргументирана дискусија и критичка дебата за контроверзните прашања…

АГОРА- јануари 13, 2021

Станимир Панајотов : : Ситноколонијализам : :

Дефиниција: Ситноколонијализмот е секојдневна идеологија на замислен и, општо земено, целосно безопасен облик на владеење. Тој се одигрува во историските граници на минатото, а го применуваат…

ПУНКТУМ- јануари 13, 2021

Овој живот секуларна вера и духовна слобода

Петгодишнината на КРИК – фестивал за критичка култура, која се одвива во доба на пандемија, ние пркосно ја крунисуваме со издавањето на книгата „Овој живот –…

АГОРА- јануари 5, 2021

Искра Гешоска : : Дали е секогаш моќта во прашање? (што значи „да се биде заедно“ и „да се биде наспрема“) : :

„Не смеете да ме следите. Мора да ме пресоздадете.“ Паоло Фрер „You don’t have to follow me. You have to re-invent me “ Paolo Freire Се…